canlı destek

Amacımız

Merkezin amacı;

 

Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak; başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, kamu ve özel  kurumların talepleri doğrultusunda araştırma, eğitim, sınav ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

 

Merkezimiz, kuruluşu itibari ile aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

  • Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim-öğretime yönelik seçme, sınıflama, yerleştirme, araştırma, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmalarını yapmak,
  • Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, akademik ve idari personel memnuniyeti, üniversite yayın eğilimleri gibi çeşitli araştırmalar kapsamında danışmanlık hizmeti vermek ve/veya veri analizi yapmak, 
  • Üniversiteye bağlı birimlerde, çeşitli kamu ve özel kurumlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav, hizmet içi eğitim gibi yapılmakta olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
  • Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları yapmak.
  • Ulusal veya uluslararası işbirlikler/projeler gerçekleştirmek.
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ